Kaffebox

Kaffebox eller ”kaffe box” används ibland som ett uttryck för en kaffeprenumeration. Vanligen levereras kaffet i en box, och det blir således en kaffebox.

Prenumerationsbox på kaffe

Det har under de senaste åren blivit populärt med prenumerationsboxar. En slags prenumerationsbox som vi finner är särskilt intressant är föga förvånande en prenumerationsbox för kaffe. Kaffeprenumerationsbox låter dig prenumerera på kaffe och få färskrostat kaffe direkt hem.